ORGANIZATORZY:
POD PATRONATEM:
Serdecznie zapraszamy na:
III WARSZAWSKIE ZIMOWE WARSZTATY
NIEWYDOLNOŚCI SERCA I WAD ZASTAWKOWYCH
19-20 stycznia 2024 r., - Warszawa, CK Kopernik
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Warszawskich Zimowych Warsztatach Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą w dniach 19-20 stycznia 2024 roku, w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Kopernik.

Wady zastawkowe i niewydolność serca to grupy schorzeń często współistniejących, które dotykają bardzo wielu pacjentów. To również dynamicznie rozwijające się dziedziny kardiologii, w których z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe możliwości diagnostyki i leczenia. W trakcie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w bieżącym roku opublikowano nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, kardiomiopatii jak również aktualizację wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

Co zmieniło się w zaleceniach towarzystw naukowych w roku 2023? Jakie pojawiły się nowości wpływające na codzienne postępowanie kliniczne?

Pracując z pacjentem zdobywamy doświadczenia praktyczne, starając się stosować wytyczne i optymalizując leczenie chorych. Od czasu wprowadzenia zaleceń minęło kilka miesięcy, a my zdobyliśmy liczne doświadczenia praktyczne, w trakcie ich wprowadzania do codziennego leczenia chorych.

Stąd też przygotowaliśmy atrakcyjny program naukowy, który w trakcie 2 dni konferencji obejmie łącznie 8 warsztatów i 6 sesji wykładowych przedstawiających w sposób praktyczny możliwości diagnostyki i leczenia chorego z wadami zastawkowymi i niewydolnością serca.

Program warsztatów praktycznych obejmuje ocenę echograficzną serca pacjenta z różnymi schorzeniach takimi jak: niewydolność serca, stan po wszczepieniu wspomagania mechanicznego (LVAD), kardiomiopatia przerostowa, stenoza zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej, trójdzielnej, wybrane wrodzone wady serca u dorosłych czy precyzyjną ocenę funkcji prawej komory serca i łożyska płucnego. Przedstawione zostaną również metody oceny płuc z wykorzystaniem USG (LUST). Warsztaty te prowadzone będą przez ekspertów, praktyków, a uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać procedury diagnostyczne i lecznicze w oparciu o fantomy (warsztaty typu hands on). Wykłady teoretyczne, prowadzone będą przez najlepszych ekspertów z dziedziny niewydolności serca i wad zastawkowych.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja i Warsztaty będą miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca i wadami serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

 
Zachęcamy Państwa do udziału w Zimowych Warsztatach!
 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
 
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Komitet organizacyjny

prof. Tomasz Hryniewiecki

prof. Przemysław Leszek

Komitet naukowy

PROGRAM WARSZTATÓW I KONFERENCJI
stan na 3.11.2023 r.

PIĄTEK – 19.01.2024 r.

Uwaga: na warsztaty obowiązują zapisy! Ilość miejsc ograniczona. 
Prosimy o informacje na adres e-mail: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

 

15:00 – 15:30, 17:30 – 18:00
PRZERWA KAWOWA

 

15:30 – 17:30
ECHO


Warsztat 1. 
Echo serca w niewydolności serca i po wszczepieniu LVAD – dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, dr n. med. Katarzyna Byczkowska

Warsztat 2.
Kardiomiopatia przerostowa również z zawężaniem drogi odpływu - ocena obrazowa – dr hab. Łukasz Mazurkiewicz

Warsztat 3.
Stenoza aortalna kwalifikacja do zabiegu – dr n. med. Dariusz Zakrzewski, lek. Anna Jasińska

Warsztat 4.
Kwalifikacja do plastyki zastawki mitralnej – prof. Tomasz Kukulski

 

17:30 – 18:00
PRZERWA KAWOWA

 

18:00 - 20:00

Warsztat 5.
USG płuc – możliwości oceny – dr n.med. Jolanta Cylwik oraz dr Małgorzata Celińska-Spodar (dr hab. n. med. Natalia Buda)
Ultrasonografia płuc point of care – wprowadzenie do warsztatów.
Zajęcia praktyczne na 4 aparatach usg (głowica convex, sector i linia)

 • wykluczenie odmy
 • skanowanie pacjenta leżącego
 • skanowanie pacjenta współpracującego, w pozycji siedzącej

Zakończenie warsztatów

Warsztat 6.
Kwalifikacja do plastyki zastawki trójdzielnej – dr hab. Piotr Ścisło 

Warsztat 7.
Metody oceny prawej komory – prof. Jarosław D. Kasprzak

Warsztat 8.
ASD, PFO u dorosłych – leczenie zabiegowe – prof. Monika Komar

 

SOBOTA – 20.01.2024 r.

09:00 – 10:00
Sesja 1. Postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
Przewodniczący: prof. Karol Kamiński, prof. Przemysław Leszek, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

 1. Jak odpowiednio dobrać farmakoterapię w zależności od rodzaju i etapu niewydolności serca? – prof. Agnieszka Pawlak
 2. Optymalny pacjent kwalifikowany do elektroterapii? – prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
 3. Kardiomiopatia przerostowa, ATTR – czy do końca umiemy rozpoznać i leczyć? – dr hab. Paweł Rubiś
 4. Uszkodzenie nerek, przewodnienie jak uniknąć, jak leczyć? – prof. Ryszard Gellert

 

10:00 – 10:15
PRZERWA KAWOWA

 

10:15 – 11:15
Sesja 2. Wada zastawki aortalnej – nowe możliwości
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław D. Kasprzak, prof. Tomasz Kukulski, prof. Edyta Płońska-Gościniak

 1. Przezcewnikowa implantacja – nowe wskazania, nowe możliwości – prof. Zbigniew Chmielak
 2. Dwupłatowa zastawka aortalna – najczęstsza wada zastawkowa u dorosłych – prof. Edyta Płońska-Gościniak
 3. Nie tylko zastawka – postepowanie w przypadku tętniaka aorty – TBD
 4. Niedomykalność aortalna – jak postępować? – prof. Marek Deja

 

11:15 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

 

11:30 – 12:30
Sesja 3. Choroby współistniejące i powikłania.
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior, prof. Marek Gierlotka, prof. Jacek Legutko, prof. Piotr Suwalski

 1. Leczenie zabiegowe – zagrożenia i powikłania – prof. Mariusz Gąsior
 2. Wtórna IM kiedy i jaka interwencja? – prof. Zbigniew Gąsior
 3. Arytmia przyczyna czy skutek – prof. Maciej Sterliński
 4. Uszkodzone serce u pacjenta onkologicznego – prof. Ewa Lewicka

 

12:30 – 13:30
LUNCH

 

13:30 – 14:15
Sesja 4. OTWARCIE KONFERENCJI – prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Przemysław Leszek
Przewodniczący: prof. Cezary Kępka, prof. Agnieszka Pawlak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Łukasz Szumowski, Prof. Hanna Szwed, prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

 1. Zalecenia ESC 2023 – kardiomiopatie – co przynoszą nowego? – prof. Zbigniew Gąsior
 2. Zalecenia ESC 2023 – leczenie niewydolności serca – jak postępować? – prof. Piotr Ponikowski
 3. Najnowsze zalecenia ESC 2023 – Zapalenie wsierdzia – na co zwrócić uwagę? – prof. Katarzyna Mizia-Stec

 

14:15 – 14:30
PRZERWA KAWOWA

 

14:30 – 15:30
Sesja 5. Zaawansowana niewydolność serca.
Przewodniczący: dr n. med. Piotr Kołsut, prof. Jacek Różański, dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, prof. Tomasz Zieliński

 1. Nadzór i leczenie pacjenta z ostrą / zdekompensowana niewydolnością serca – prof. Bożena Sobkowicz
 2. OHT, LVAD czy opieka paliatywna – prof. Karol Wierzbicki
 3. Prawa komora i nadciśnienie płucne główni gracze w niewydolności serca – prof. Piotr Pruszczyk
 4. Pacjent po przeszczepie serca / LVAD w ambulatorium – prof. Marcin Gruchała

 

15:30 – 15:45
PRZERWA KAWOWA

 

15:45 – 16:45
Sesja 6. Nie tylko wada zastawkowa.
Przewodniczący: prof. Krzysztof Kuśmierski, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. Tomasz Hryniewiecki

 1. Niedomykalność trójdzielna – kiedy leczyć interwencyjnie kiedy zachowawczo? – prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk
 2. Niedomykalność mitralna i choroba wieńcowa – strategie postępowania – prof. Jacek Legutko
 3. Leczenie zaburzeń rytmu u pacjenta z wadą zastawkową – prof. Paweł Ptaszyński
 4. Tomografia komputerowa nowy standard w diagnostyce IZW – prof. Ilona Michałowska

PROGRAM WARSZTATÓW

Uwaga: na warsztaty obowiązują zapisy! Ilość miejsc ograniczona. 
Prosimy o informacje na adres e-mail: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

 

15:30 – 17:30
ECHO


Warsztat 1. 
Echo serca w niewydolności serca i po wszczepieniu LVAD – dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, dr n. med. Katarzyna Byczkowska

Warsztat 2.
Kardiomiopatia przerostowa również z zawężaniem drogi odpływu - ocena obrazowa – dr hab. Łukasz Mazurkiewicz

Warsztat 3.
Stenoza aortalna kwalifikacja do zabiegu – dr n. med. Dariusz Zakrzewski, lek. Anna Jasińska

Warsztat 4.
Kwalifikacja do plastyki zastawki mitralnej – prof. Tomasz Kukulski

 

17:30 – 18:00
PRZERWA KAWOWA

 

18:00 - 20:00

Warsztat 5.
USG płuc – możliwości oceny – dr n.med. Jolanta Cylwik oraz dr Małgorzata Celińska-Spodar (dr hab. n. med. Natalia Buda)
Ultrasonografia płuc point of care – wprowadzenie do warsztatów.
Zajęcia praktyczne na 4 aparatach usg (głowica convex, sector i linia)

 • wykluczenie odmy
 • skanowanie pacjenta leżącego
 • skanowanie pacjenta współpracującego, w pozycji siedzącej

Zakończenie warsztatów

Warsztat 6.
Kwalifikacja do plastyki zastawki trójdzielnej – dr hab. Piotr Ścisło 

Warsztat 7.
Metody oceny prawej komory – prof. Jarosław D. Kasprzak

Warsztat 8.
ASD, PFO u dorosłych – leczenie zabiegowe – prof. Monika Komar

Sponsorzy warsztatów

Platynowy sponsor

PROGRAM KONFERENCJI

SOBOTA – 20.01.2024 r.

09:00 – 10:00
Sesja 1. Postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
Przewodniczący: prof. Karol Kamiński, prof. Przemysław Leszek, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

 1. Jak odpowiednio dobrać farmakoterapię w zależności od rodzaju i etapu niewydolności serca? – prof. Agnieszka Pawlak
 2. Optymalny pacjent kwalifikowany do elektroterapii? – prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
 3. Kardiomiopatia przerostowa, ATTR – czy do końca umiemy rozpoznać i leczyć? – dr hab. Paweł Rubiś
 4. Uszkodzenie nerek, przewodnienie jak uniknąć, jak leczyć? – prof. Ryszard Gellert

 

10:00 – 10:15
PRZERWA KAWOWA

 

10:15 – 11:15
Sesja 2. Wada zastawki aortalnej – nowe możliwości
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław D. Kasprzak, prof. Tomasz Kukulski, prof. Edyta Płońska-Gościniak

 1. Przezcewnikowa implantacja – nowe wskazania, nowe możliwości – prof. Zbigniew Chmielak
 2. Dwupłatowa zastawka aortalna – najczęstsza wada zastawkowa u dorosłych – prof. Edyta Płońska-Gościniak
 3. Nie tylko zastawka – postepowanie w przypadku tętniaka aorty – TBD
 4. Niedomykalność aortalna – jak postępować? – prof. Marek Deja

 

11:15 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

 

11:30 – 12:30
Sesja 3. Choroby współistniejące i powikłania.
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior, prof. Marek Gierlotka, prof. Jacek Legutko, prof. Piotr Suwalski

 1. Leczenie zabiegowe – zagrożenia i powikłania – prof. Mariusz Gąsior
 2. Wtórna IM kiedy i jaka interwencja? – prof. Zbigniew Gąsior
 3. Arytmia przyczyna czy skutek – prof. Maciej Sterliński
 4. Uszkodzone serce u pacjenta onkologicznego – prof. Ewa Lewicka

 

12:30 – 13:30
LUNCH

 

13:30 – 14:15
Sesja 4. OTWARCIE KONFERENCJI – prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Przemysław Leszek
Przewodniczący: prof. Cezary Kępka, prof. Agnieszka Pawlak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Łukasz Szumowski, Prof. Hanna Szwed, prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

 1. Zalecenia ESC 2023 – kardiomiopatie – co przynoszą nowego? – prof. Zbigniew Gąsior
 2. Zalecenia ESC 2023 – leczenie niewydolności serca – jak postępować? – prof. Piotr Ponikowski
 3. Najnowsze zalecenia ESC 2023 – Zapalenie wsierdzia – na co zwrócić uwagę? – prof. Katarzyna Mizia-Stec

 

14:15 – 14:30
PRZERWA KAWOWA

 

14:30 – 15:30
Sesja 5. Zaawansowana niewydolność serca.
Przewodniczący: dr n. med. Piotr Kołsut, prof. Jacek Różański, dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, prof. Tomasz Zieliński

 1. Nadzór i leczenie pacjenta z ostrą / zdekompensowana niewydolnością serca – prof. Bożena Sobkowicz
 2. OHT, LVAD czy opieka paliatywna – prof. Karol Wierzbicki
 3. Prawa komora i nadciśnienie płucne główni gracze w niewydolności serca – prof. Piotr Pruszczyk
 4. Pacjent po przeszczepie serca / LVAD w ambulatorium – prof. Marcin Gruchała

 

15:30 – 15:45
PRZERWA KAWOWA

 

15:45 – 16:45
Sesja 6. Nie tylko wada zastawkowa.
Przewodniczący: prof. Krzysztof Kuśmierski, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. Tomasz Hryniewiecki

 1. Niedomykalność trójdzielna – kiedy leczyć interwencyjnie kiedy zachowawczo? – prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk
 2. Niedomykalność mitralna i choroba wieńcowa – strategie postępowania – prof. Jacek Legutko
 3. Leczenie zaburzeń rytmu u pacjenta z wadą zastawkową – prof. Paweł Ptaszyński
 4. Tomografia komputerowa nowy standard w diagnostyce IZW – prof. Ilona Michałowska

Miejsce

Conference Center Copernicus
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Patroni medialni

Patroni medialni

Kontakt

ORGANIZATOR:

Fundacja Instytut Kardiologii

 

CERTYFIKAT INFARMA: 7470

 

ORGANIZATOR WYKONAWCZY:

Conference. Technology. Medicine.

Avance Galicja Agencja Reklamowa s.c.
60-194 Poznań, ul. Czernika 7
NIP: 781 00 18 395
REGON: 632042466

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

TEL. 606 83 43 68